PENTEC-GRUPPEN SATSAR FÖR FRAMTIDEN

Som ett led i sin satsning mot att bli en av Sveriges specialistleverantörer av betongrelaterade tjänster och produkter tar Pentec-gruppen nu in Anders Falk som koncernsamordnare. Anders kommer närmast från revisionsbolaget PwC och har mångårig erfarenhet av växande bolag och dess utveckling. ”Pentec-gruppens potential är oerhört inspirerande” menar Anders som tillträdde sin tjänst 1 januari.

Med rötterna i ett av Nässjös större byggföretag på 80-talet bestämde sig Anders Falk tidigt för att bli rådgivare till verksamheter likt det han själv vuxit upp med. Revisorsrollen blev ett naturligt val vid universitetsstudierna i Linköping, då yrket erbjöd många kontakter med just familjeföretag. Dessa verksamheter, som ofta drivs av engagerade entreprenörer, är framgångsrika inom sina respektive områden men har ofta varken tiden eller förmågan att fånga de möjligheter som finns utanför kärnverksamheten.

Efter några år som datakonsult påbörjade Anders 1995 sin resa inom revisionsbranschen. Under sina 25 år inom det som sedermera blev PwC har Anders varit verksam som revisor, kontorschef samt Partner.

Pentec Gruppen består idag av Pentec Nordic AB, NBT Sanering AB, Spanform AB samt CON Innovation AB. NBT’s kunskaper inom vattentätning samt rehabilitering av betongkonstruktioner tillsammans med Pentec’s metodsystem, Penetron, skapar bästa förutsättningar för att vara ledande inom vattentätning och rehabilitering av nya samt befintliga betongkonstruktioner. Tillsammans med Spanform AB som säljer Swedeck systemet för platsgjutna betongbjälklag (med långa spännvidder), som gruppen förvärvade 2019, har ytterligare en betongrelaterad produkt tillförts gruppen. Gruppen har sedan några år etablerat kontor i Stockholm och där anställt flera betongingenjörer. Planer finns för ytterligare etableringar i Storstadsområdena. Samtliga dessa bolag bedriver sin verksamhet med Norden som främsta marknad. Tillsammans med den lokalt drivna saneringsverksamheten utgör gruppen goda förutsättningar för tillväxt.

I Pentec Gruppens ambition att utveckla samtliga sina affärsområden skapades förutsättningar för en ny roll i koncernen. Denna roll och utmaning har Anders valt att hoppa på. Anders har också under januari 2021 gått in som delägare i koncernen.

Siktet för Pentec-gruppen är inriktat på utveckling den närmaste framtiden och målet är att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden inom respektive segment. I rollen som koncernsamordnare kommer Anders Falk med sin långa erfarenhet och kunskap se till att organisationen drivs med kvalitet såväl internt som externt.

Framöver kommer Pentec-gruppens framfart bli än tydligare, lokalt liksom nationellt.