AKER Solutions – Stavanger

Byggår: 2011. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 11 000 m3 grundgjutningar.

Byggår: 2011. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 11 000 m3 grundgjutningar.

FAKTARUTA

Byggår:
Objekt:
Entreprenör:
Stad:
Arbete:

Uppföljning/Resultat