Filbornaverket – Helsingborg

Byggår: 2012. Kvantitet betong innehållande PAL 18: ca.1280 m3. Konstruktionsdel: Intagsschakt – avfall.

Byggår: 2012. Kvantitet betong innehållande PAL 18: ca.1280 m3. Konstruktionsdel: Intagsschakt – avfall.

FAKTARUTA

Byggår:
Objekt:
Entreprenör:
Stad:
Arbete:

Uppföljning/Resultat