IKEA Kungens Kurva – Parkeringshus

Byggår: 2010 Area: 14 600 m2 Vi levererade Penetron PAL 18 till bygget av IKEA:s parkeringshus. PAL 18 blir ett integrerat skydd i betongen som motverkar armeringskorrosion till följd av kloridmigration. 17 meter fribärande stålform levererades av Spanform med systemet Swedeck.

Byggår: 2010 Area: 14 600 m2

Vi levererade Penetron PAL 18 till bygget av IKEA:s parkeringshus. PAL 18 blir ett integrerat skydd i betongen som motverkar armeringskorrosion till följd av kloridmigration. 17 meter fribärande stålform levererades av Spanform med systemet Swedeck.

FAKTARUTA

Byggår:
Objekt:
Entreprenör:
Stad:
Arbete:

Uppföljning/Resultat