Kosta Boda Art Hotel

En kort beskrivning om objektet
En längre text om projektet

Byggår:2008. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 1200 m3. Delar av konstruktionen innehållande betong med PAL 18: Grundkonstruktioner, simbassäng, SPA – anläggning.

FAKTARUTA

Byggår: 2008
Objekt: Simbassäng
Entreprenör:Pen-Tec AB
Stad:Kosta
Arbete:Betongkvantitet innehållande PAL 18: 1200 m3

Uppföljning/Resultat

Delar av konstruktionen innehållande betong med PAL 18: Grundkonstruktioner, simbassäng, SPA – anläggning