Malmö Central – P-hus

Byggår: 2010. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 4000 m3. När P-huset till Malmö Central skulle byggas valde kunden Penetron PAL 18. PAL 18 blir en integrerad del av betongen och skyddar betongen mot armeringskorrosion.

Byggår: 2010. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 4000 m3.

När P-huset till Malmö Central skulle byggas valde kunden Penetron PAL 18. PAL 18 blir en integrerad del av betongen och skyddar betongen mot armeringskorrosion.

FAKTARUTA

Byggår:
Objekt:
Entreprenör:
Stad:
Arbete:

Uppföljning/Resultat