Universeum

Byggår: 2001. Penetron valdes för att förebygga armeringskorrosion och läckage på Universeum i Göteborg.

Byggår: 2001.

Penetron valdes för att förebygga armeringskorrosion och läckage på Universeum i Göteborg.

FAKTARUTA

Byggår:
Objekt:
Entreprenör:
Stad:
Arbete:

Uppföljning/Resultat