Vårdcentral Lindeborg – Malmö

Byggår: 2007. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 800 m3.

Byggår: 2007. Betongkvantitet innehållande PAL 18: 800 m3.

FAKTARUTA

Byggår:
Objekt:
Entreprenör:
Stad:
Arbete:

Uppföljning/Resultat